WebAdmin

MailAdmin

Pomoc

Poczta

MaroNET.pl - nowoczesne rozwiązania i aplikacje dla Internetu

MaroNET.pl - nowoczesne rozwiązania i aplikacje dla Internetu

Słownik pojęć
AuthInfo
AuthInfo (kod) - kod AuthInfo jest konieczny do przenoszenia domeny pomiędzy firmami rejestrującymi domeny. Aby przenieść domenę, należy zwrócić się do dotychczasowego operatora (usługodawcy) o wydanie takiego kodu. Firma rejestrująca ma obowiązek wydać ten kod, o ile domena jest opłacona i jest się jej właścicielem.
 
Bps
(ang. Bit Per Second) - miara szybkości transmisji danych
 
DNS
(ang. Domain Name System) - to program działaj±cy w systemie (zwanym serwerem DNS) podłączonym do sieci Internet, którego zadaniem jest automatyczne tłumaczenie nazw domen na adresy IP.
 
Domena
Nazwa używana dla danej witryny internetowej. Może określać charakterystykę adresu strony WWW dla danego obszaru (.pl - Polska) na Świecie oraz profilu działalności właściciela witryny (.com.pl - firmowa)
 
FAQ
(ang. Frequently Asked Questions) - zbiór pytań i odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania
 
FTP
(ang. File Transfer Protocol) - protokół transmisji plików pomiędzy komputerami
 
Host
w systemach wielodostępowych (np. Unix, Linux) oznacza centralny komputer na którym są uruchamiane wszelkie programy przez użytkowników na komputerach lokalnych (terminale)
 
HTML
(ang. HyperText Markup Language) - język przy pomocy którego buduje się strony www i jest wykonywany na komputerze osoby odwiedzające daną witrynę (klient)
 
HTTP
(ang. HyperText Transfer Protocol) - protokół internetowy pozwalaj±cy na przesyłanie stron internetowych (dokumentów hipertekstowych)
 
IRC
(ang. Internet Relay Chat) - Usługa umożliwiająca porozumiewanie się za pomocą tekstu pisanego z jedną lub kilkoma użytkownikami w czasie rzeczywistym. Zasada działania polega na tym, że użytkownicy są podłączeniu do servera IRC. Dane są wysyłane od użytkownika do servera, on rozsyła je do innych podłączonych użytkowników
 
LAN
Sieć komputerowa o zasięgu lokalnym, najczęściej łącząca komputery w jednej firmie, instytucji, które znajdują się w bliskim położeniu (np. w pomieszczeniu, w budynku)
 
Perl
PERL (ang. Pracital Extraction and Reporting Language) skryptowy język programowania stosowany do tworzenia aplikacji działających po stronie serwera internetowego (np.: skryptów cgi). Do najczęstszych typowych zastosowań PERL'a należy zaliczyć aplikacje oparte na bazach danych lub generowanie stron WWW na podstawie wcześniej przygotowanych danych.
 
POP3
(ang. Post Office Protocol 3) - to protokół wykorzystywany do odbierania poczty elektronicznej (e-mail) z serwera na lokalny dysk komputera przy pomocy np. programu do odbioru poczty jakim jest Outlook, The Bat
 
Python
Python - jest językiem programowania ogólnego stosowania, jest bardzo wygodny do tworzenia rozbudowanych projektów, jednak nadal nie jest tak popularny jak PHP.
 
SSH
(ang. Secure Shell) - to oprogramowanie typu klient-serwer służące do szyfrowania danych przesyłanych przez sieć
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 2
 
Hosting | Domeny | Serwery wirtualne | Konta pocztowe | Dostęp przez SSH | Hosting PHP5 | MySQL 5