WebAdmin

MailAdmin

Pomoc

Poczta

MaroNET.pl - nowoczesne rozwiązania i aplikacje dla Internetu

MaroNET.pl - nowoczesne rozwiązania i aplikacje dla Internetu

Harmonogram
Harmonogram to nic innego jak CRON, który zajmuje się okresowym wywoływaniem zadań o określonym czasie i powtarzalności.

Częstość uruchamiania:

Polecenie/skrypt:
  a) istniejące polecenie systemowe typu: cp, cat itd.
      np. cp plik kopia_pliku

  b) pełną ścieżkę do własnego niewykonywalnego skryptu ze wskazaniem na interpretera
      np. /user/bin/php /home/users/nazwa_konta/moj_skprypt.php

  c) pełną ścieżkę do własnego wykonywalnego skryptu
      np. /home/users/nazwa_konta/moj_skprypt.php

  d) polecenie Links wywołujący skrypt z poziomu strony www
      np. links -dump "http://mojadreswww/moj_skrypt.php";

Plik na komunikaty:

Plik na błędy:

Opis:
 
 
Hosting | Domeny | Serwery wirtualne | Konta pocztowe | Dostęp przez SSH | Hosting PHP5 | MySQL 5